class "kapsulicerik_icsol1" İçeriği Buraya Gelecek

 

OKUMA PARÇASI

İSTANBUL VE İNSAN

 

 

İstanbul Asya ve Avrupayı birbirine bağlamasıyla, boğazlara sahip olmasıyla, ılıman iklim koşullarının yaşandığı orta kuşakta yer almasıyla coğrafi konumu itibari ile çok önemli bir şehirdir. Coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca birçok ülkenin dikkatini hep çekmiş, hatta ülkeler arasında anlaşmazlıkların ve savaşların çıkmasına sebep olmuştur. İstanbul’un yüksek ve engebeli olmaması dikkat çeken bu şehrin insanlar için çok uygun bir yer olmasına katkı sağlamıştır. İnsanlar hızla İstanbul’a göç etmiş buralara yerleşmişlerdir. İnsanlar yerleştikleri bu şehirde ekonomik faaliyetlere başlamışlardır. Büyük fabrikalar kurulmuş, üretilen ürünler başka şehirlere satılmıştır. Hem sanayi hem insanlar için gerekli olan yollar, İstanbul’un yüksek ve engebeli olmayan arazisi sebebiyle rahatlıkla yapılmış ve istanbul’un önemli ticaret şehri haline gelmesine sebep olmuştur. Nüfusun bi hayli artması ekonomik faaliyetlerin artmasını sağlamıştır. Bazıları fabrikalarda çalışarak, bazıları öğretmenlik yaparak geçimini sağlamıştır. Hatta istanbul’un komşu şehirleri de İstanbul’dan nasibini almıştır. Kocaeli ilimizde yaygın olarak yapılan kümes hayvancılığı, İstanbul’un dev nüfusunu beslemek için yapılan önemli bir ekonomik faaliyettir. Tüm bunlar olurken nüfus hızla artmış ve çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. İstanbul’un bir çok yerinde ormanlar tahrip edilmiş, ev ve sanayi atıkları Marmara Denizi’ni kirletmiştir. Kirlenen deniz hem suda yaşayan canlıları hem de insanları olumsuz etkilemiştir. Günümüzde uluslar arası çevre örgütlerinin de desteğiyle doğayı korumanın önemi artmış ve bundan İstanbul’da  etkilenmiştir. İstanbul’un taşını toprağını, havasını denizini kirleten unsurlar alınan önlemlerle en aza indirilmeye çalışılmıştır. 13 milyonu aşan nufusu ile Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, dünya’nın en gözde şehirlerinden biridir. Bu önemli mirası kirletmemek ve korumak insanlara bağlıdır. Nasıl ki İstanbul bize kucak açmış, biz insanlar da öyle korumalıyız Tarihi İstanbul’u.

 

ÇIKARIMLAR
Coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca birçok ülkenin dikkatini çekmesi-Doğanın insanı etkilemesi
Coğrafi konumu ve yeryüzü şekillerinin elverişliliği hızla nüfuslanmasına sebep olmuştur- Doğanın insana etkisi
Coğrafi konumu ve yeryüzü şekillerinin elverişliliğinin ulaşımın gelişmesine katkı sağlaması- Doğanın insana etkisi
Ulaşımın elverişli olmasının ticaretin gelimesine katkı sağlaması- İnsanın insana etkisi
Nüfusun artmasının ekonomik faaliyetlerin artmasını ortaya çıkarması- İnsanın insana etkisi
İstanbul’un çevresinde kümes hayvancılığının yapılması- insanın insana etkisi
Ev ve sanayi atıklarının Marmara denizini kirletmesi- İnsanın doğaya olumsuz etkisi
Kirlenen deniz suyunun deniz canlılarının ölmesine sebep olması- İnsanın doğaya olumsuz etkisi
İstanbul’un suyunu kirleten unsurların ortadan kaldırılması- İnsanın doğaya olumlu etkisi

COĞRAFYANIN ALT BİLİM DALLARI

Bir fabrika kurmak üzeresiniz ve bu konuda bazı araştırmalar yapmanız gerekiyor. Bütün yükü kendiniz almak yerine arkadaşlarınızla görev paylaşımı yapmışsınız. Biriniz fabrikayı kurmak üzere bir yer, biriniz ürettiğiniz ürünleri satmak üzere müşteri, biriniz fabrika kurabilmek için gerekli evrak işleri, biriniz para işleri ile ilgilenmektesiniz. Kısacası bir fabrika için birçok iş ile ilgilenmeniz gerekiyor. Coğrafya da bunun gibi kendi araştırmasını yaparken çeşitli kollara ayrılmıştır. Böylelikle inceleme alanını daha detaylı bir şekilde ortaya koyabilmektedir.
Coğrafya doğa ile insan arasındaki etkileşimi ortaya koyarken bunu yerşekillerini, atmosferi, bitkileri, şehirleri vs. inceleyerek yapmaktadır. Fakat bunlar birbirlerine uzak konulardır ve ayrı ayrı incelenmesi gereklidir. Bu yüzden coğrafya da kendi içinde daha küçük inceleme alanları oluşturarak işini kolaylaştırmaktadır.

Coğrafya fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki ana başlık altında çeşitli dallara ayrılmaktadır. Fiziki coğrafya doğal ortamla, beşeri coğrafya kültürel(beşeri) ortamla ilgilenmektedir. Kültürel ortam, insanın doğadan etkilenerek oluşturduğu yapı ve olaylardır.
Fiziki coğrafya, doğal unsurları inceler. Bu unsurlar çeşitli varlıklar ve olaylar olabilir. Bir dağ yada akarsu doğal bir unsurdur ve bunları fiziki coğrafya inceler. Dağın yeryüzünde oluşturduğu şekli jeomorfoloji, dağın oluşumunu jeoloji inceler. 
Beşeri coğrafya, kültürel(beşeri) unsurları inceler. Bu unsurlar çeşitli varlık ve olaylar olabilir. Bir köprü beşeri unsurdur. Bu köprünün kurulma sebebini ve etkilerini ulaşım coğrafyası inceler. Şayet o köprü karşıya geçmek için yapılmıştır. Arada ya bir akarsu ya bir boğaz vardır. İnsan bu doğal unsuru aşabilmek için bir yapı oluşturmuştur ve bu yapı doğa insan etkileşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuçta ulaşım sorunu çözülmüştür yada çözülememiştir ama beşeri coğrafyanın bir kolu bu alanla ilgilemiştir.

Coğrafyanın alt bilim dalları (Bölümleri)  


Aşağıda alt bilim dallarının bir kısmı verilmiştir. Sayısını oldukça çoğaltmak mümkündür bu yüzden önemli olanların bazıları verilmiştir.

 

 

 

class "kapsulicerik_icsag1" İçeriği Buraya Gelecek


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.