DOĞAL KAYNAKLAR

Doğal kaynaklar yenilenebilir, belirli koşullarda yenilenebilir, yenilenemeyen olmak üzere 3 ana kısıma ayrılır.

Yenilenebilen doğal kaynaklar -Su gücü -Rüzgar gücü -Güneş enerjisi -Dalga enerjisi

Belirli koşullarda yenilenebilen doğal kaynaklar -Orman -Toprak -Hayvanlar -Hava

Yenilenemeyen doğal kaynaklar -Kömür -Petrol -Doğalgaz -Madenler

DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ

Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden olan ekonomi büyük çoğunlukla üretime dayanır. Üretim ise doğal kaynaklarla yakından ilgilidir. Ürünler doğal kaynakların çeşitli amaçlarla dönüştürülüp mamül hale getirilmesiyle oluşur. Üretim için gerekli enerji de yine doğal kaynaklardan sağlanır. Sadece üretim değildir ekonomiyi belirleyen. Bazı doğal kaynaklar turizm açısındanda değerlendirilmektedir. Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomisinde tek başına yeterli değildir. Bazı ülkeler vardır ki doğal kaynak bakımından zengin olup ekonomisi iyi değildir. Doğal kaynakların çıkarılıp işlenmesi gereklidir. Bu ise teknoloji gerektirir. Bazı ülkelerin doğal kaynakları başka ülkeler tarafından çıkarılmaktadır. Bazı ülkelerde vardır ki doğal kaynak bakımından fakirdir ancak yeterli teknolojiye sahip olup başka ülkelerin doğal kaynaklarını çıkarıp işlemektedirler.