DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

Dünya kendine has bir şekle sahiptir. Bu şekline geoid adı verilir. Tam bir yuvarlak değildir ve kutuplardan hafifçe basıktır. İşte bu şekle geoid adı verilir. Dünya bu şekliyle, ekseninin eğik olmasıyla, kendi etrafındaki dönüşüyle, güneş etrafındaki dönüşüyle ve güneş etrafındaki dönüşünde takip ettiği elips şeklindeki yörüngesiyle bir takım bazı sonuçlar ortaya çıkarır. Bu konuda bunları detaylı olarak ele aldık.

 

DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI

1-Ekvatorun uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazladır.
2-Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru küçülür.
3-Ekvatorun yarıçapı kutupların yarıçapından daha uzundur. (Dünyanın geoid şeklinin sonucudur)
4-Yerçekimi ekvatorda az kutuplarda fazladır. (Dünyanın geoid şeklinin sonucudur)
5-Dünyanın yarısı karanlık yarısı aydınlıktır. Aydınlanma dairesi daire şeklindedir.
6-Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru küçülür.
7-Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır.
8-Gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru uzar.
9-Meridyenler arası uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır.
10-Meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
11-Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalır. Açısal hız her yerde sabittir.
12-Ekvator çevresinde termik alçak basınç, kutuplar çevresinde termik yüksek basınç alanları oluşur.
13-Ay tutulması esnasında yerin gölgesi ay yüzeyine daire şeklinde düşer.
14-Kutup yıldızının görünüm açısı değişir. Kutup yıldızı kuzey kutbundan görünür ve bulunduğumuz yerin enlemini verir. (Kuzey yarımküre için geçerlidir.)
15-Harita çiziminde düzleme aktarırken bazı sorunlar çıkar.