EKONOMİK FAALİYETLERİN GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI

 

TARİH ÖNCESİ DEVİRLERDE EKONOMİK FAALİYETLER

1-Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı)

İnsanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Toplayıcılık ve avcılık geçim kaynaklarıydı. Taşlardan elde ettikleri çeşitli aletleri kullanıyolarlardı. Göçebe yaşam tarzı vardır. Türkiye'de Kapadokya, Göller Yöresi ve İstanbul çevresinde bu dönem insanlarının yaşadığı bilinmektedir.

2-Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı)

İnsanların taşları yontmaya başlayıp bunlarda çeşitli kesici aletler yaptıkları çağdır. Bu çağda da yine geçim kaynakları toplayıcılık ve avcılıktı, göçebe yaşam kısmen bırakılmış yerleşik hayata geçilmişti. Tarımla ilgili denemeler bu zamanda yapılmıştır. Çağın sonlarına doğru köpek evcilleştirildi, ateş bulundu.

3-Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı)

Tarım yapılmış hayvanlar evcilleştirilmiştir. Tarımın yapılmasıyla yerleşik hayat benimsenmiştir. İnsanlar taş ve kerpiç kullanarak evler inşaa etmiş, köyler kurulmuştur. Tarım dışında çeşitli zanaatkarlar ortaya çıkmış ve ticaret başlamıştır. Topraktan kap,kacak yapılmıştır çeşitli ekonomik faaliyetler ortaya çıkmıştır.

4-Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri daha da gelişmiştir. Köyler büyüyerek daha da gelişmiş şehirler ortaya çıkmıştır. Şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Zaman zaman devletler kurulmuştur. Maden işleme bu dönemde ortaya çıkmış ve madenciliğin getirdiği yeni ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Madenlerden kap, kacak ve çeşitli aletler ile silah üretimleri yapılmıştır. Dönemin en büyük icadı tekerlek olmuştur. Sümerlerin tekerleği icad etmesiyle beraber ticaret ve ulaşım gelişti.

Kupon Kodu: SLCD

Bu kitap senin için. Hemen kupon kodunu kopyala ve www.kitapfatihi.com 'a git. Sepette hediye çekini kullan, kitabını al!

TARİH ÇAĞLARINDA EKONOMİK FAALİYETLER

Kalkolitik çağın sonlarında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla tarihi çağlar başlamıştır (MÖ 3000). Yazının bulunmasıyla hukuk, yönetim, ticaret, eğitim öğretim faaliyetleri gelişmiştir. MÖ 700'lerde Lidyalılar parayı icat etti ve ticarette takas yerine para kullanılmaya başladı.

Milattan sonraki yıllarda ticaret iyice gelişti ve önemli ticaret yolları kuruldu. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ticari faaliyetler iyice gelişti. Ticaret yolları üzerine kervansaraylar ve hanlar inşaa edildi. İpekyolu, baharat yolu doğu ile batı arasındaki ticaretin en önemli bağlantısıydı. Coğrafi keşiflerle beraber ticaret yollarında önemli değişiklikler meydana geldi. Deniz yolları önemli derecede kullanılmaya başladı. 18.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimiyle beraber ekonomik faaliyetlerde çok önemli değişiklikler meydana geldi. Bu dönemde seri üretim başladı. Sanayi faaliyetleri hızla arttı. 20 yüzyılda bilgisayarın icat edilmesiyle ekonomik faaliyet alanında yine değişiklikler meydana gelmiştir. Bilginin ön plana çıktığı dönemde masa başı işler ortaya çıktı. Bilimle beraber teknoloji hızla gelişti ve hızla gelişmeye devam etmektedir.

 

EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI

Geçmişten günümüze birçok ekonomik faaliyet gelişme göstermiştir. Bu ekonomik faaliyetler başlıklar altında gruplandırabiliriz. Değişik kaynaklarda ekonomik faaliyetlerin 3 ve 5 gruba ayrıldığını görebiliriz. Burada ekonomik faaliyetler 3 grup altında incelenecektir.

Ekonomik Faaliyetler

 

Birincil Ekonomik Faaliyet

(Tarım)

 

*Tarım *Hayvancılık *Balıkçılık

*Madencilik *Ormancılık *Arıcılık

İkincil Ekonomik Faaliyet

(Sanayi)

 

*Demir-çelik *Tekstil *Enerji

*Çimento *Elektrikli aletler

Üçüncül Ekonomik Faaliyet

(Hizmet)

 

*Eğitim *Sağlık *Turizm *Ulaşım

*Bankacılık *Pazarlama *Ticaret

 

ÇALIŞAN NÜFUSUN EKONOMİK FAALİYET KOLLARINA DAĞILIMI

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişliğini gösterir. Az gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus fazla iken gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanların sayısı daha fazladır.

Gelişmiş ülkelerde tarım modern sistemlerle yapıldığı için fazla işgücüne ihtiyaç yoktur. Bu tarımın az yapıldığı anlamına gelmez. Tarımda verim çoktur ve insan gücüne ihtiyaç az olduğu için insanlar başka sktörlerde çalışmaktadırlar. Gelişmişliğin diğer bir göstergeside hizmet sektöründe çalışanların sayısıdır. Hizmet sektörü ülkenin daha çok sosyal gelişmişliğini gösterir. Hizmet sektöründe çalışanların fazla olması ülkenin gelişmiş olduğunu gösterir.

Hizmet sektörü Gelişmiş ülke
Sanayi Gelişmiş ülke
Tarım Gelişmemiş ülke

 

 

 


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.