EKONOMİK FAALİYETLERİN ETKİLERİ

Yeryüzünde farklı coğrafi özellikler ve bunlara bağlı gelişen farklı ekonomik faaliyetler vardır. Bazı bölgelerde tarım faaliyetleri yaygın olarak yapılırken bazı bölgelerde sanayi, turizm, ticaret gibi başka ekonomik faaliyetler yaygın olarak yapılır. Ekonomik faaliyetler bölgenin sosyal ve kültürel yaşam biçiminede etki yapmaktadır. İnsanlığın ilk zamanlarında insanlar toplayıcılık ve avcılık yapıyorlardı. Geçim kaynakları bu olduğu için göçebe hayat tarzını benimsemişlerdi. Bu durum tabiki diğer bütün sosyal ve kültürel yaşam biçimlerini de etkiliyordu. Yerleşik hayata geçmemişlerdi mağaralarda yaşıyorlardı, avcılık konusunda kendilerini yetiştiriyor ve zorlu yaşam şartlarına ayak uydurmaya çalışıyolardı. Daha sonraları tarımla uğraşmaya başladılar ve bu durumda yerleşik hayata geçtiler. İlk yerleşmeler kuruldu ve bu yerleşmelerde çeşitli eserler inşaa ettiler. Yaşam şartlarını yerleşik hayata uygun biçimde şekillendirdiler. Köyler kurdular ve köyler arası ticaret başladı. Görüldüğü gibi insanların ekonomik faaliyetleri sosyal ve kültürel hayatı etkilemektedir. Sanayi Devrimi öncesinde dünyada yaygın olan ekonomik faaliyet türü tarım ve hayvancılıktı. Tarım toplumlarında insan gücüne ihtiyaç çok olduğu için aileler genellikle çok çocukluydu. Bu durumda kalabalık aileler meydana gelmiş ve aile içindeki ilişkilerde buna göre şekillenmişti. Sanayi devriminden sonra ekonomik faaliyetler çok çeşitlenmiştir.Sanayi ile nüfus belli başlı yerlerde toplanmış ve şehirler gelişmiştir. Gelişen bu şehirlerde farklı meslek gruplarında çalışan insanlar bir arada yaşamıştır. Böylece farklı kültürlere ve farklı gelirlere sahip insanlar birbiriyle etkileşim içinde olmuştur. Ailelerdeki çocuk sayısı azalmıştır. Buna bağlı olarak aile yapıları değişmiştir. İnsanların ihtiyaçları çeşitlenmiş ve herkes kendi ihtiyacı doğrultusunda hareket etmiştir. Bazıları lüks restorantlarda yemek yerken bazıları evinde daha ucuz yemekler yiyerek geçimini sağlayabilmiştir.

EKONOMİK FAALİYETLERİN ETKİLERİNE ÖRNEK BİR İNCELEME RUHR BÖLGESİ

Ruhr sanayi bölgesi Kuzey Fransa'dan başlayıp Belçika, Hannover ve Saksonya'dan Slezya'ya kadar devam eden büyük bir sanayi bölgesidir. Bu bölge sanayi devriminin bütük kademelerini yaşamış olduğu için örnek bir inceleme alanıdır. Ruhr bölgesi önemli kömür madeni alanıdır. Kömür üretimi ile sanayi için gereken enerji sağlandığı için bölge sanayisi hızla gelişmiştir. İlk başlarda kömür ve çelik üretimi ile önem kazanan bölge günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik ve alternatif enerji üretimi ile önemini devam ettirmektedir. Kömür yataklarına sahip olan Ruhr Havzası kömürün sanayide enerji olarak kullanılmaya başlaması ile demir-çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt, elektronik aletler, gemi yapımı, tekstil ve gıda sanayisinde yerini almıştır. Bir çok sanayi dalının bölgede kurulması ile nüfusu hızla artmıştır. İhtiyaçların çeşitlenmesiyle bölgede bunlardan başka sanayi faaliyetleri ile hizmet sektörüde gelişmeye başlamıştır. Zamanla çevre teknolojileri, bilişim,yazılım, sigorta, maliye gibi hizmet sektörleri de gelişmiş ve önemli fuar merkezi haline gelmiştir. Tüm bu gelişme devam ederken bir taraftanda bölge genişlemektedir. Çevre köyleride içine alarak çok daha geniş bir şehir haline gelmiştir. Günümüzün önemli şehirleri bu bölge içinde yer almaktadır.