ENERJİ AKIŞI

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir. Bitkiler güneşden aldıkları enerjiyle karbondiksit ve suyu; şeker(glikoz) ve oksijene dönüştürürler. Bu olaya fotosentez denir. Bitkiler otla beslenenler tarafından tüketilir, otla beslenenlerde etle beslenenler tarafından tüketilir. En sonra ayrıştırıcılar vardır ve ayrıştırıcılar bunların hepsini tüketir. Ayrıştırıcılar tükettiklerini minarel ve humusa dönüştürür. Böylece toprakta yeni bitkiler çıkarak besin zincirinin sürekliliği ve döngüsü sağlanmış olur. Örnek vermek gerekirse; çekirge çeşitli otları ve ağaçları yiyerek beslenir. Yılan ise bu çekirgeyi yer, çekirgeyi de yırtıcı bir kuş. Canlılar ölümden sonra ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılır. Bu yırtıcı kuş ta öldükten sonra ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılır ve toprağa humus olarak döner. Daha sonra bu humus tekrar bitki oluşumunda rol oynar. Enerji akışı, besin zinciriyle ortaya çıkan bir olgudur. Enerji akışında yine canlıların birbirlerinitüketmesi vardır ve bu tüketme ile enerji kazanırlar. Enerji akışının besin zincirinden farkı; enerji akışı besin zinciri gibi döngüsel bir düzene sahip değildir. Ekosistemlerde enerji akışının kaynağı güneştir. Bitkiler tarafından güneşten alınan enerji diğer tüketiciler tarafından alınır ve en son ayrıştırıcılarda son bulur. Burada bitkiler ayrıştırıcılardan enerji alamaz. Bitkilerin enerji kaynağı güneştir. Enerji akışı tek yönlüdür, besin zinciri gibi döngüye sahip değildir.