class "kapsulicerik_icsol1" İçeriği Buraya Gelecek

 

GÖÇLERİN NEDENLERİ

Göçler nedenlerine göre 4 ana başlık altında incelenir. Aşağıda bununla ilgili tablo verilmiştir.

Göçün Nedenleri Doğal Afetler Erozyon
Kuraklık
Deprem
Sel
Heyelan
Volkanizma
Çölleşme
Siyasi Nedenler Savaşlar
Mübadele
İhtilal
Sınır değişiklikleri
Sosyal Nedenler Eğitim
Sağlık
Güvenlik
Hızlı nüfus artışı
Gelenek ve kültür
Ekonomik Nedenler İş imkanları
Doğal kaynaklar
Gelir dağılımındaki bozukluklar
Tarım topraklarının bölünmesi

 

GÖÇ TÜRLERİ

Göçler en başta iç göç ve dış göç olmak üzere 2 türe ayrılır. İç ve dış göç türleride aşağıda tablo olarak verilmiştir.

İç Göç

Kalıcı göçler: köyden şehire, köyden köye, şehirden köye, şehirden şehire

Geçici (Mevsimlik) göçler: yayla göçü, turizm göçü, tarım göçü

Dış Göç

Mübadele göçü

Beyin göçü

Turizm göçü

Mülteci göçü (zorulu göç)

İşçi göçü

 

GÖÇÜN SONUÇLARI

Göç sonucunda göç alan yerdede göç veren yerdede bazı sorunlar ortaya çıkar. Sorunlarla beraber göçün getirdiği olumlu özelliklerde vardır. Göç alan yerde nüfus fazla olduğu için tüketim artar ve pazar konumuna gelir. Göç alan yer farklı kültürlerin iç içe yaşadığı ve kaynaştığı yerdir. Göç alan yerlerde yatırımlar artar. Göç alan yerlerde eğlence, alışveriş imkanları artar.

Göç Alan Yerlerde Ortaya Çıkan Sorunlar

*Nüfus yoğunluğu *Trafik sorunu *Konut sıkıntısı

*Çarpık kentleşme *Gecekondulaşma *Plansız yerleşme

*Altyapı sorunları *Belediye hizmetlerinin yetersiz kalması

*Kamu hizmetlerinin yetersiz kalması

*Kültürel uyuşmazlıklar ve suç oranlarında artış*Orman alanlarının tahrip olması

*Çevre kirliliği

*İşsizlik

*Ekonomik ve sosyal faklılıklar

*Sanayi alanlarının büyüyen şehir alanının içinde kalması

Göç Veren Yerlerde Ortaya Çıkan Sorunlar

*Tarım alanları boş kalır

*Tarımsal üretim azalır

*Hayvancılık faaliyetleri azalır

*Okullar, sağlık ocakları, hastaneler, yapılar boş ve bakımsız kalır

 

 

KAVİMLER GÖÇÜ

 

 

 

class "kapsulicerik_icsag1" İçeriği Buraya Gelecek


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.