class "kapsulicerik_icsol1" İçeriği Buraya Gelecek

UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Yeryüzünde geçmişten günümüze birçok medeniyet kurulmuştur. Toplumlar beşeri ve coğrafi şartlara göre yeryüzünün farklı bölgelerinde farklı medeniyetler kurmuşlar ve yaşamları boyunca tarihi eserler bırakmışlardır. Çeşitli yerlerde yapılan kazılar sonucunda bu medeniyetlerin izlerine rastlanmıştır. Medeniyetler tarihin bütün çağlarında yaşam şartlarına göre çeşitli buluşlar yapmışlardır. Bunları kazılar sonucu elde edilen eserler incelendiğinde anlamaktayız.

Coğrafik olarak düşündüğümüzde bizi daha çok medeniyetlerin kuruldukları yerler ilgilendirir. En eski uygarlıkların kuruldukları yerleri incelersek bunların coğrafi şartlarla sıkı ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Eski medeniyetler iklimi elverişli olduğu için orta (ılıman) kuşakta kurulmuştur. Hem insan yaşamı hemde insanın ekonomik faaliyetleri açısından ılıman iklim bölgeleri tercih edilmiştir. Eski uygarlıklar genellikle geçimlerini tarımla sağlıyordu ve bunun için ılıman iklim bölgelerine yerleşmişlerdi. Ayrıca yine tarımla uğraştıkları için su kenarlarını tercih etmişlerdir. Ektikleri tarım ürünlerini sulayabilmek için akarsu ve göl kenarları kuruldukları yerler olmuştur. Bazı medeniyetler ticari faaliyetlere önem vermiş ve bu yüzden deniz kenarlarında kurulmuştur.

Aşağıda eski medeniyetler hakkında kısa bilgiler yer almaktadır.

Mezopotamya Medeniyeti

Anadolunun güneyinden başlayıp güneye doğru uzanan Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. İki akarsuyun ortasında kalan bölgede kurulan bu medeniyetin tarımla uğraştığı gayet açıktır. Hem bundan hemde tarımı geliştirmek için yaptıkları uygulamalardan bunu anlayabiliriz. Mezopotamya medeniyeti tarıma uygun olmayan alanları tarım alanı olarak kullanmak için sulama kanalları yapmış, bataklıkları drene etmiş ve taşkın sonrası oluşan alüvyon birikintilerini düzeltmiştir. Tarımdaki gelişmelere bağlı olarak köyler zamanla gelişmiş ve daha sonraları kentler ortaya çıkmıştır. Bununla beraber ilk kültür merkezleri ortaya çıkmış ve önemli mimari eserler bırakılmıştır.

 

Mısır Medeniyeti

Mısır Medeniyeti Kuzey Afrika'da Nil Nehri etrafında kurulmuştur. Etrafının çöllerle kaplı olması diğer medeniyetlerle bağını kesmiş ve kendine özgü olmasına sebep olmuştur. Yani Mısır medeniyeti diğer medeniyetlerden fazla etkilenmeyerek kendine özgü özellikleriyle tanınmıştır.

Sıcak iklime sahip olması ve Nil nehri ile sulama imkanlarının elverişli olması mısırda yaşayan toplumun hızla gelişerek bir uygarlık haline gelmesinde rol oynamıştır. Nehrin bazı dönemlerde taşması sonucu tarım alanları sular altında kalarak sınırlar bozulmuş bu sebeple sınırları tekrar düzenlemek için birtakım çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar ile matematikten yararlanmışlar ve bu bilimin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Ayrıca sınırların düzenlenmesi işi bir taraftanda kamu yönetimi ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. Nil nehrinin Mezopotamya Medeniyetine bir katkısıda üzerinde ulaşımın yapılabilmesidir. Ulaşım vergilerin toplanmasında, ticari faaliyetlerin gelişmesinde, denetlemede ve yönetimde büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu medeniyetin gelişmesinde ve büyük bir uygarlık haline gelmesinde Nil Nehrinin katkısı yukarıda da bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere oldukça fazladır.

Aztek Uygarlığı

İnka Uygarlığı

Maya Uygarlığı

Çin Uygarlığı

Akdeniz Uygarlıkları

Hint Uygarlığı

 

 

 

 

class "kapsulicerik_icsag1" İçeriği Buraya Gelecek


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.