burası uygulama alanıdır.Coğrafya; doğa ile insan arasınddoğal çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan binalar, yollar, köprüler vs. gibi unsurlar beşeri çevreyi oluştururlar.Coğrafya; doğa ile insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İnsan her anında çevresindeki doğal ortamdan etkilenmekte hayatını doğal çevrenin şartlarına göre belirlemektedir. Örneğin; insan, tarım, turizm, ulaşım gibi faaliyetleri ile giyim, gıda, yerleşme gibi ihtiyaçlarını, iklim ve yeryüzü şekilleri gibi doğal unsurların etkisinde kalarak yapabilmektedir. Bir yerden başka bir yere gitmek insanların günlük hayatta önemli bir ihtiyacıdır. Yollar bazen yüksek dağ engeli ile karşılaşır ve tünellerle bu engeller aşılmaya çalışılır. Burada sözünü ettiğimiz dağ doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir. Birbirine yakın iki kara parçasını boğaz köprüleri ile bağlarız. İnsanlar bir yerden başka bir yere gitmek için buna ihtiyaç duyarlar. Burada sözünü ettiğimiz kara parçaları doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir. Ekvatora yakın yerlerdeki insanlar ile kutuplara yakın yerlerdeki insanların giysilerini karşılaştırdığımızda kutuplara yakın yerde yaşayan insanlar soğuktan korunmak için daha kalın elbiseler giymişlerdir. Burada sözünü ettiğimiz hava sıcaklığı doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir.Hayatımızda farkında olsakta olmasakta doğal unsurlarla sürekli etkileşim içindeyiz. Bunun örneklerine çoğaltmak mümkündür. Coğrafya insan hayatını bu derece etkileyen doğal unsurları araştırmakta, incelemekte ve bunların insan hayatına etkilerini ortaya koymaktadır. DOĞAL UNSURLAR BEŞERİ UNSURLAR Doğal unsurlar: oluşumunda insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı, varlık ve olayların tümüdür. Örnek; hava durumu, sıcaklık, yağmur, sel, deprem, ağaç, toprak, deniz, hayvanlar vs. Beşeri unsurlar: Oluşumunda insanın etkisinin olduğu varlık ve olayların tümüdür. Bina, yol, köprü, tünel, fabrika, elbise, bilgisayar, ulaşım, turizm, göç, yerleşme vs. Doğal unsurları, atmosfer(hava küre), hidrosfer(su küre), litosfer(taşküre) ve biyosfer(canlılar küresi) olmak üzere 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Doğal unsurların hepsi birden doğal çevreyi oluşturur. Doğal çevreden başka bir de beşeri çevre vardır. İnsan ile doğal çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan binalar, yollar, köprüler vs. gibi unsurlar beşeri çevreyi oluştururlar.Yeni bir div ekleyiniz. Eklediğiniz divi ustkonteynerden sonra olarak ayarlayınız. İlk div genişliği %100 olsun ve adı konteyner1 olsun. sonra max olan ikinci divi ekleyin


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Ders notlarımızı, videolarımızı, içeriklerimizi iyi takip edin. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.