YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU

 

YERİN OLUŞUMU

Bundan 5 milyar yıl önce meydana gelen büyük bir patlama sonucu uzayda toz ve gaz bulutu oluşmuş, bunlar yoğunlaşıp eriyik kayalardan meydana gelen büyük kayalar oluşturmuşlardır. Bunlardan biriside üzerinde yaşadığımız dünyadır. Soğuma sonucu zamanla dünyanın dış yüzeyinde kabuk oluşmuştur. 
Yerküre,yeryüzünden yerin merkezine doğru yerkabuğu, manto ve çekirdek denilen 3 katmandan oluşur. Yeryüzünden yerin merkezine doğru inildikçe yoğunluk, basınç ve sıcaklık artar. Bu durumu basit bir örnekle açıklayabiliriz. Elimize sığacak kadar bir hamuru yuvarlak hale getirip bir müddet beklettikten sonra hamurun dışında ince ve çatlaklı yapıda bir kabuk oluşacaktır. Hamurun iç kısımlarına doğru yoğunluk artacaktır. Dünyada bunun gibi dışında soğuma ile kabuk oluşmuş ve iç kısımlara doğru yoğunluğu ve sıcaklığı artan bir gezegendir. 
Yerin en iç kısmında bileşiminde demir ve nikel bulunan yoğunluğu, kalınlığı ve sıcaklığı en fazla olan çekirdek bulunur. Çekirdek iç ve dış çekirdek olmak üzere kendi arasında 2 kısıma ayrılır. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek ise katı haldedir. Çekirdeğin etrafında eriyik kayalardan oluşmuş manto katmanı vardır. Çekirdeği çepeçevre sardığı için bu isim verilmiştir. Manto çekirdekten daha soğuk ve yoğunluğu daha az olan katmandır. Mantoyu oluşturan eriyik kayalara mağma ismi verilir ve bunlar dünyanın yüzeyinde meydana gelen iç kuvvetlerin temelini oluşturur. Çünkü manto içindeki eriyik kayaların yani mağma dediğimiz yarı akışkan maddenin yatay ve dikey yönlü hareketleriyle üzerinde bulunan yerkabuğunu harekete geçirir yada yerkabuğundaki çatlaklardan yeryüzüne çıkarak volkan dağı gibi bazı yeryüzü şekillerini oluşturur.

Çekirdek ve mantodan sonra en dışta bulunan litosfer yani yerkabuğu tabakası vardır. Yerkabuğu en dışta olduğu için incelemeye açıktır ve insanların yaşadığı coğrafyayı oluşturduğu için en önemli sayabileceğimiz katmandır.
Yerkabuğu yerkürenin dış kısmını oluşturan ince bir katmandır. Kalınlığı ortalama 33km civarındadır. Yeryüzünden yerin merkezine kadar olan kısım 6371km olarak kabul edilir ve bu orana göre yerkabuğunun çok ince olduğu anlaşılmaktadır. Yerkabuğu bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı olan iki katmandan oluşur. Silisyum ve alüminyum bileşiminden oluşan katmana SİAL ismi verilir. SİAL daha çok kıtaların altında kalın okyanusların altında ince olan katmandır. Birde silisyum ve magnezyum bileşiminden oluşan daha yoğun bir katman vardır ve buna SİMA ismi verilir. SİMA ise okyanus altlarında daha kalın kıtaların altlarında daha ince olan bir katmandır. SİAL ve SİMA yerkabuğunu oluşturan farklı iki katmandır ve bunların bileşim ve yoğunluklarının farklı olması yer hareketlerini değişik şekillerde etkilemektedir. SİAL ve SİMA’dan oluşan yarkabuğu manto üzerinde yüzer haldedir ve deprem volkanizma gibi çeşitli iç kuvvetlerin etkisi altındadır.

Yerkabuğu çeşitli taşlardan oluştuğu için buna litosfer (taşküre) ismide verilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi yerkabuğu SİAL ve SİMA ismi verilen iki ana tabakadan meydana gelip SİAL’e granitik kabuk, SİMA’ya ise bazaltik kabuk da denir.

 

 

LEVHALARIN OLUŞUMU

Çekirdek, manto ve yerkabuğu katmanlarına ayrılan dünyanın en dış katmanı olan yerkabuğu bir bütün parça olarak yerin etrafını sarmıyor. Yer kabuğu yerin iç kısmından gelen kuvvetler tarafından parçalanmış bir şekildedir.

Yerin iç kısmındaki manto, hareketli yarı eriyik yarı akışkan mağma ile oluşmuş ve bu mağma üzerindeki yerkabuğunu bir gemi gibi sallamaktadır. Bu sarsıntılar yerkabuğunun bazı yerlerinde tahribata yol açmış ve kabukta çatlaklar oluşturmuştur. Bu sayede yerin iç kısmından gelen enerji de dışarıya çıkma fırsatı bulmuş ve dünyanın devamı gerçekleşmiştir. İşte burada anlatıldığı gibi yerkabuğu parçalara bölünmüştür ve bunlara levha ismi verilmiştir.

Bu levhalar aslında çok sayıda olup büyük levhalar daha fazla önem arzettiği için konu edilmiştir.

Levhalar oluşumları bakımından iki türe ayrılmaktadır. Bunlardan biri kıtaların altında kalınlığı fazla olan kıtasal levha (kıtasal kabuk)'dır. Diğeri ise daha çok okyanus altlarında kalınlığı artan kıtasal kabuktan daha ağır olan okyanusal levha (okyanusal kabuk)'dır.

LEVHA HAREKETLERİ

Yerkabuğunu oluşturan levhalar üzerlerinde yüzdükleri mağmanın etkisiyle hareket etmektedir. Bu hareket insanların hissedemeyeceği kadar yavaş olduğu için sadece büyük ve ani hareketler oluştuğunda bunun farkına varmaktayız. Levha hareketlerine yerkabuğu hareketleri ya da tektonik hareketler de denilmektedir. Levhaların hareketleri sonucu yeryüzünde değişiklikler meydana gelir. Yeryüzünde değişiklikler oluşturan bu kuvvete iç kuvvetler adı verilir.

Levhaların hareket etmesi olayına kıtaların kayması teorisi ismi verilir. Yani yer yüzünde oluşan bazı yeryüzü şekilleri ve bazı olaylar kıtaların kayması teorisi ile açıklanmaktadır. Günümüzde bu teori geliştirilerek Levha Hareketleri Teorisi ismini almıştır. Bu teoriye göre günümüzden 465 milyon yıl önde bir arada bulunan kıtalar zamanla birbirinden ayrılmış ve günümüze kadar birçok büyüklü küçüklü levhalardan oluşmuştur. Bu oluşum günümüzde de devam etmekte ve kıtalar yer değiştirmektedir.

Levhalar kıtalar ve denizler altında devam ederek biryerlerde birbirleriyle sınır oluştururlar. Bu sınır hatlarında bazen çarpışırlar bazen ayrılırlar bazende yan yana geçerler. Levhaların birbirlerinden uzaklaşmaları sonucu yerin iç kısmındaki mağma oluşan boşluktan yukarı çıkarak okyanus ortası sırtlarını oluşturur.

Atlas Okyanusunun tabanında kuzey güney yönünde uzanan "S" biçimindeki okyanus sırtları bu şekilde oluşmuştur.

İki okyanusal levhanın çarpışması sonucu derin okyanus çukurları ile volkanik ada yayları oluşur. Japonya irili ufaklı bir çok volkanik ada yayı üzerine kurulmuş olan bir ülkedir. Mariana çukuru okyanus çukurlarından biridir.

 

İki kıtasal levhanın yada okyanusal levha ile kıtasal levhanın çarpışması sonucunda levhalardan birinde kıvrılma ya da kırılmalar meydana gelerek sıradağlar oluşur.

 

JEOLOJİK DEVİRLER

Oluştuğu Zaman Zaman Jeolojik Devirler Başlıca Olaylar
65 milyon yıl önce SENOZOİK

Kuvaterner

İklim ılıman ve soğuk olarak değişimli.

En az dört buzul dönemi.

Sierra Nevada yükseliyor.


Tersiyer

İklim soğuk.Dağlar biraz daha yükseliyor.

Kuzey Yarımküre’de yoğun buzullaşma var.Kuzey ve Güney Amerika,Panama Kanalı’nın yükselmesi ile birleşiyor.

İklim değişken.

Güney Yarımküre’de yoğun buzullaşma var.Arap Yarımadası Kalkanı-Avrasya çarpışması başlıyor.Anadolu şekilleniyor.

Alp ve Himalayalar yükselmeye başlıyor.Güney Amerika Antartika’dan ayrılıyor.

Avustralya Antartika’dan ayrılıyor.Hindistan Asya ile birleşiyor.

Sığ kıtasal kıyı denizleri yaygın.

213 milyon yıl önce MESOZOİK Kretase Kayalık Dağları oluşuyor.Afrika ve Güney Amerika ayrılıyor.
Jura Ilıman iklim.Avrupa’nın çoğu denizlerle örtülü.Pangea parçalanıyor.Kimmeriyen Kıtası Tetis aracılığı ile Gondwana’dan ayrılıyor
  PALEOZOİK Triyas Kıtalarda dağlar oluşuyor ve bir araya gelerek süperkıtayı oluşturuyor.
Permiyen Güney Yarımküre’de yoğun buzullaşma var.
Karbonifer Sıcak iklim.Karalar alçak ve bataklık.Taşkömürü yatakları meydana geliyor.
Devoniyen Deniz birçok kıtayı istila ediyor.Avrupa’da bazı dağlar oluşuyor.
Siluriyen İklim ılıman.kıtalar genellikle alçak.
Ordovisiyen İklim ılıman.Sığ deniz alçak kıtaları örtmüş.
Kambriyen

İklim ılıman.Genişleyen denizler mevcut kıtaları örtüyor.

Yerkabuğu ve o dönemdeki kıtalar oluşuyor.

  PREKAMBRİYEN
(Kambriyen öncesi)
 

       

 

 

VOLKANLARIN DAĞILIŞI

Yukarıdaki haritada volkanların dağılışı gösterilmektedir.

Yukarıdaki haritada volkanların dağılışı ile levha sınırlarının dağılışı gösterilmektedir.

 

DEPREMLERİN DAĞILIŞI

SICAK SU KAYNAKLARININ DAĞILIŞI

 

 

 

 

 

 

Önceki konu Sonraki konu

 

 

 

 

Anasayfaya git

 

 


Soru sor

 

Aradığını bul

Sayfanın altına
Yorum yaz

 

Kanalımıza abone ol

 

Facebook'tan takip et

 

Bütün konulara bak

 

 

 

 

 


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Ders notlarımızı, videolarımızı, içeriklerimizi iyi takip edin. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.